1) สามารถค้นหาสินค้าได้ด้านบน




2) เมื่อค้นหาสินค้า เลือกหมวดหมู่ทั้งหมด แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อสินค้าที่จะค้นหา ระบบจะค้นหาทุกหมวดหมู่ของสินค้า





3) เมื่อค้นหาสินค้า เลือกหมวดหมู่ทั้งหมดและพิมพ์ชื่อสินค้าที่คุณจะค้นหา ระบบจะค้นหาทุกหมวดหมู่ตามชื่อสินค้าที่พิมพ์





4) เมื่อค้นหาสินค้า เลือกหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง แต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อสินค้าที่จะค้นหา ระบบจะค้นหาหมวดหมู่ที่เลือกในหมวดหมู่นั้น





5) เมื่อค้นหาสินค้า เลือกหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง และพิมพ์ชื่อสินค้าที่จะค้นหา ระบบจะค้นหาหมวดหมู่และชื่อสินค้าที่พิมพ์




© 2019 BLP. All rights reserved | Design by A Images