ถุงซิปล๊อคอเนกประสงค์
ไซด์ :

 •  4 x 6    cm.  (1.6 x 2.4  Inch)
 •  5 x 7    cm.  (  2 x 2.8   Inch)
 •  6 x 8    cm.  (2.4 x 3.2  Inch)
 •  7 x 10  cm.  ( 2.8 x 4    Inch)
 • 8 x 12   cm.  ( 3.2 x 4.8 Inch)
 • 9 x 13   cm.  (3.6 x 5.2  Inch)
 • 10 x 15 cm.  (  4 x 6      Inch)
 • 12 x 17 cm.  (  5 x 7      Inch)
 • 13 x 20 cm.  (  5 x 8      Inch)
 • 15 x 23 cm.  (  6 x 9      Inch)
 • 18 x 28 cm.  (  7 x 11    Inch)
 • 20 x 30 cm.  (  8 x 12    Inch)
 • 23 x 35 cm.  (  9 x  14   Inch)
 • 25 x 38 cm.  (10 x 15    Inch)
 • 30 x 46 cm. (12 x 18     Inch)

การสั่งซื้อสินค้า


Tel: 02-410-3786 

Fax : 02-410-3789

Email

การเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า


- สินค้าชำรุดในขณะขนส่ง

- สินค้าไม่ตรงตามสเปคที่สั่งซื้อ

- สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอม อุปกรณ์สำนักงาน เปลี่ยนคืนตาม เงื่อนไขของผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข
สินค้ารายการอื่น© 2019 BLP. All rights reserved | Design by A Images